Cobaswin

OPZET BLOEMBOLLENSYSTEEM
 
Het bloembollenpakket CobasWin is ontwikkeld met behulp van Visual DataFlex van Data Access. 
Deze, voor de eindgebruiker relatief onbekende database ontwikkeltaal, scoort keer op keer zeer goed in diverse rapporten op alle mogelijke fronten. Met name de grote verwerkingssnelheid van Visual DataFlex applicaties wordt geroemd. Bij alle invoerprogramma’s zullen, indien noodzakelijk, middels help-functies verklaringen van de werking van dit programma worden gegeven. Middels functietoetsen kan er worden gezocht naar informatie die bij een rubriek moet worden ingegeven, zoals het zoeken naar debiteuren bij het invoeren van verkooporders, of artikelen bij het invoeren van inkooporders. Mutaties worden direct in de bestanden bijgewerkt, hierdoor is de informatie altijd actueel, zonder lange verwerkingstijden. Waar nodig zijn meerdere indexen gecreëerd, waardoor het sorteren of het aanmaken van hulpbestanden voor het printen van overzichten (bijv. over/tekort, inkoopoverzichten, verkoopoverzichten, enz.) praktisch overbodig is. Met andere woorden: de actuele informatie is altijd zeer snel beschikbaar. Hierdoor kan beter en sneller worden ingespeeld op vraag en aanbod. Er wordt een beveiliging op recordniveau toegepast. Deze manier van beveiliging maakt het mogelijk dat meerdere gebruikers toegang hebben tot één en hetzelfde bestand. Er ontstaan dus geen wachttijden door bestandsblokkering. De optioneel verkrijgbare financiële administratie, Unit4 Multivers, kan volledig geïntegreerd worden met het nieuwe bloembollenpakket. Dat wil zeggen dat deze pakketten gebruik maken van dezelfde bestandsgegevens. Hierdoor hoeven debiteuren-, crediteuren-, landen- en valutagegevens slechts eenmaal vastgelegd te worden. Dit betekent niet alleen tijdsbesparing maar ook wordt de kans op fouten en verschillen in de diverse bestanden aanmerkelijk verkleind.
 
Het bloembollenpakket bevat de volgende onderdelen:
•inkoopadministratie/ontvangsten
•verkoopadministratie/facturering
•behandelingen administratie
•voorraad administratie
•provisie administratie
•partijen administratie
•legger administratie
•fust administratie
•in-en verkoopstatistieken
•EG plantenpaspoort
•CBS-administratie
•PVS- adminstratie 
•offerte-registratie 
•EDI-bulb administratie
•laptop-module voor verkoopverwerking
•productieadministratie
 
INKOOPADMINISTRATIE
Inkooporders worden doorgaans rechtstreeks of via een veiling gepleegd. Bij een rechtstreekse inkoop 
kan een in- of verkoopbureau of een makelaar als tussenpersoon fungeren. Inkopen kunnen in meerdere eenheden worden gedaan zoals bedden, stuks, liters. Inkopen van bedden worden volgens vooraf gestelde verdeelsleutels verdeeld naar diverse maten.
 
Ontvangsten worden per koopbriefnummer vastgelegd. Hiervan kunnen ontvangstkaarten en ontvangstbewijzen worden geprint.
 
Onderhouden inkooporders De inkoopbriefjes worden per inkoopordernummer (koopbriefnummer) vastgelegd.
Per inkoopordernummer kunnen meerdere artikelen worden geboekt, zonder verandering van inkoopordernummer. 
Indien de inkoop volgens handelsregelement is, worden automatisch de valuta data berekend, 
in andere gevallen moeten de valuta data worden ingegeven.
 
Ontvangstkaarten (schuurnota’s)
Van de vastgelegde inkooporders kunnen automatisch of selectief ontvangskaarten (schuurnota’s) worden geprint. 
De informatie op de ontvangskaarten, gecompleteerd met de gegevens uit de schuur, kunnen als ontvangst in het systeem worden ingevoerd.
 
Onderhouden ontvangsten
Per inkooporder kunnen de ontvangen bloembollen worden geboekt
Indien de leverdatum afwijkt van de afgesproken levertijd zal, mits de inkoop volgens het handelsregelement is, de valutadatum ( data) 
automatisch worden aangepast. Ook is het mogelijk een gewijzigde prijs in te geven en om regels toe te voegen, zonder dat men daar een nieuwe inkooporder van hoeft te maken. De ontvangstgegevens worden rechtstreeks bijgewerkt in de inkooporderadministratie en de voorraadadministratie.
 
Ontvangstbewijzen (Contranota/BVO)
Van de ontvangsten kunnen selectief ontvangstbewijzen worden geprint.
 
Onderhouden fusten
In de inkoopadministratie wordt de vooruitgestuurde en terugontvangen fust bijgehouden. Per crediteur kan een overzicht van de vastgelegde fustgegevens worden uitgeprint.